Skip to content

Ydelser

foraeldrerådgivning

Forældrerådgivning

Vores børn betyder så meget for os, og når vi oplever at de ikke trives som vi kunne have et ønske om, er det naturligt at blive frustreret, ked af det eller føle sig magtesløs…

Vi bliver alle ramt i livet ind i mellem, her hjaelper den individuelle samtale

Individuelle Samtaler

Vi bliver alle ramt i livet ind i mellem. Nogle gange rejser vi os hurtigt igen, og andre gange kan vi have sværere ved at rejse os selv…

Vores born er det vigtigste i verden. Derfor er det saarbart når de ikke trives. Born og unge samtalen er derfor meget vigtigt

Børn & Unge

Vores børn er det vigtigste i verden. Derfor er det sårbart når de ikke trives. I min måde at arbejde med børn på, vil jeg altid have fokus på de sammenhænge og miljøer…