Skip to content

Børn & Unge

Vores børn er det vigtigste i verden. Derfor er det sårbart når de ikke trives.

I min måde at arbejde med børn på, vil jeg altid have fokus på de sammenhænge og miljøer som barnet er en del af: børnehaven, skolen, venner, hjemmet m.m. Det er fordi jeg ser på børn som værende en del af den verden de lever i, som de påvirker og påvirkes af. Af samme grund synes jeg det er vigtigt at inddrage forældrene i arbejdet, da det er forældrene der er de primære omsorgspersoner i børnenes liv og derfor er så betydningsfulde i forhold til at skabe den forandring der er brug for.

Mistrivsel kan se ud på mange forskellige måder

Vores børns mistrivsel kan se ud på mange forskellige måder og kan eksempelvis vise sig ved indelukkethed og tristhed eller ved mere aggressiv og udadreagerende adfærd. Det kan også være dit barn udviser symptomer på angst og/eller måske ikke har det godt i skolen.

Ved mindre børn vil jeg i højere grad end ved unge arbejde med det der kaldes ‘sproget før sproget’, da det kan give mest mening for det mindre barn at udvikle sig gennem forskellige former for sammenspil i en omsorgsfuld atmosfære, mens det for det lidt ældre barn kan være mere meningsgivende gennem samtale. Terapien med mindre børn vil derfor bestå af lege og aktiviteter der fremmer glæde, regulering, nærvær, øjenkontakt og samhørighed.

Forståelse af vores følelsesmæssige udvikling

Jeg er trænet i at se ressourcer og udviklingspotentialer hos børn og unge ud fra en forståelse af at vores følelsesmæssige udvikling afspejles i den måde vores hjerner bygges op på. Altså en anerkendelse af at der kan være sammenhænge mellem et barns følelsesmæssige udvikling og det som barnet mestrer kognitivt og motorisk i sin hverdag. Viden om hjernens udvikling viser at denne er hierarkisk opbygget og sekventielt udviklet. Det er således afgørende for barnet at vi stiller det over for de rigtige udfordringer og i den rigtige rækkefølge. Jeg er derfor opmærksom på, hvad der virker for hvem og hvornår.

Angst hos børn og unge

Til behandling af angst benytter jeg mig af den videnskabeligt baserede metode kaldet cool-kids specielt udviklet til behandling af angst hos børn og unge. Denne tager udgangspunkt i at børnene laver noget ‘detektivarbejde’ i forhold til at afdække hvorvidt deres angstfyldte tanker og forestillinger er realistiske – hvilket de sjældent er i virkeligheden. Oftest vil jeg sideløbende hermed benytte mig af at arbejde med deres fantasi positivt, da jeg tit oplever at børn med angst har et rigt fantasiliv som de på enkelte områder er begyndt at bruge negativt. Positivt fantasiarbejde er samtidig en direkte kilde til megen styrke hos børnene, som oftest gør det samlede behandlingsforløb væsentligt kortere.

born og unge med angst
børn-i-sorg

Børn i sorg og krise

Det er svært at gå gennem livet uden på en eller anden måde at blive ramt af sorg og krise. Det samme gælder for vores børn. Det kan være de mister en de holder af eller at mor og far flytter fra hinanden. I sådanne perioder kan det være regulerende for børn at få hjælp til at bearbejde de vanskeligheder de oplever. I den sammenhæng benytter jeg mig ofte af sandplay, der er en form for legeterapi som understøtter barnets egen oplevelse af sig selv. Metoden er særligt velegnet til at bearbejde svære kriser og tilstande som traumer, idet kommunikationen foregår via barnets indre sprog gennem symboler og i et tempo som barnet selv bestemmer.