Skip to content

Baggrund

Hos mig er du i trygge hænder

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2012. Derudover har jeg en Graduate Master i Mellemøststudier fra American University i Paris. Denne kombination har givet mig en indsigt i de vilkår som familier med flygtningebaggrund kommer af, og som jeg har erfaring med fra tidligere ansættelser.

Jeg er certificeret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og Familier ved Susan Hart og Marianne Bentzen med interventionsmetoder som Theraplay, ’forældre på alle strenge’ som er et forældregruppetræningsprogram og NUSSA som er et børnegruppetræningsprogram. Fordi jeg finder det vigtigt fortsat at lære nyt, er jeg disse år under certificering i Bruce D. Perrys udredning Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy i Houston.

Yderligere, er jeg trænet i at vurdere mentaliseringsevne hos forældre – certificeret i PDI-RF -certificeret koder i at vurdere refleksiv funktion ved brug af Parent Development Interview, der er essentiel i udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser. Jeg er også uddannet i par- og familieterapi ved Dansk Imago center i København.

profilbillede

Kurser

 

  • Uddannet i brugen af Tilværelsespsykologi – en god nok tilværelse – ved Professor Preben Bertelsen
  • Adskillige onlinekurser inden for terapi med børn og unge
  • Certificeret i brugen af Cool Kids/Chilled programmerne ved Aarhus Universitet (målrettet børn og unge med angst)
  • Kursus i depressionsbehandling ved Dansk Psykologforening
  • Flere kurser i visualiseringsteknikker
  • Uddannet i brugen af kroppen og stemmen som terapeutisk redskab

Erfaring fra tidligere ansættelser

Psykolog, Kraftspringklinikkerne
• Behandlingsforløb med børn og unge med angst (PTSD, eksamensangst, abnorm seperationsangst, socialfobi, skolefobi, præstationsangst, panikangst, OCD, generaliseret angst, specifik fobi)
Psykolog, Kraftspringklinikkerne
Psykolog, Klinikken Kildested
• Behandlingsforløb med børn, unge (angst, depression, identitetskrise, forældre-barn vanskeligheder) Voksne (mistrivsel på arbejdet, angst, depression, sorg, stress, PTSD) samt par (konflikthåndtering, kommunikation)
• Udredningsopgaver i samarbejde med læger, psykiatere, socialrådgivere og andre psykologer
• Supervisering af forældre/familier og pædagogisk personale
Psykolog, Klinikken Kildested
Psykolog, afdelingen for Familier og Flygtninge, Trancit
• Familiebehandlingsopgaver
• Screening af unge uledsagede flygtninge
• Psykologfaglig sparring med kollegaer
• Medansvarlig for opkvalificering og udvikling i et tværfagligt team
Psykolog, afdelingen for Familier og Flygtninge, Trancit
Medstifter og terapeut, St.psykologerne
• NGO-opbygning og ledelse
• Individuelle behandlingsforløb med unge førstegangsforældre
Medstifter og terapeut, St.psykologerne
Psykolog, El-kholy Consult
• Personlighedstest (NEO PI-R) og feedback
• Coaching (individ og gruppe)
Psykolog, El-kholy Consult