Skip to content

Forældrerådgivning

Det er ofte en glæde og samtidig stor omvæltning at blive forældre

Vores børn betyder så meget for os, og når vi oplever at de ikke trives som vi kunne have et ønske om, er det naturligt at blive frustreret, ked af det eller føle sig magtesløs. Vi har alle drømme og forestillinger om det at have en familie og at være forældre. Disse drømme kan være præget af høje idealer i vores samfund, der skaber forventninger til os selv og vores børn, og når så dagligdagen melder sig og vi alligevel bliver sure på vores børn, vrede, kede af det, skælder ud og gør alt det som kan synes ‘ikke godt nok’ bliver det sårbart. Man må selv tage stilling til hvad man synes er rigtigt, hvilket kan give usikkerhed – især hvis man ikke har haft nogle gode rollemodeller i sine egne forældre eller er alene med forældreopgaven.

Forældrerådgivning er en samtale med forælderen om barnet. Her kan vi snakke om de udfordringer der er i hverdagen, så du med konkrete råd kan ændre negative mønstre i familien og få flere positive stunder sammen med dine børn. Med andre ord styrke det positive forældreskab.

Spørgsmål kan melde sig som:

Forældrerådgivning